George Orwell OSOBNOSTIcz

George Orwell, vlastnm jmnem Eric Arthur Blair, byl anglický prozaik a esejista. George Orwell se narodil v rodin kolonilnho řednka. Studoval v Anglii na elitn škole v Etonu. Nkolik let působil jako policejn řednk v Barm. V roce 1927 odtud odešel s pocitem spoluviny za koloniln tlak. Od roku 1930 pracoval jako novinř, publikoval pod pseudonymem. Tm se chtl rozejt s minulost. Jako novinř i jako bojovnk na stran republiknů se George Orwell častni španlsk občansk vlky. Za vlky pracoval pro BBC. Ml hlubok sociln ctn, byl levicovho zamřen, ale nikdy nebyl členem ždn politick strany. Zemřel na tuberkulzu. Dlo George Orwella: Prza: Ve svých raných prozaických dlech vychzel George Orwell ze svých zkušenost. Na dn v Pařži a v Londýn 1933. V prze zachytil pařžský a londýnský pobyt mezi nmezdnmi dlnky, tulky a žebrky po odchodu z Barmy. Barmsk dny 1934, romn o kolonilnm tlaku v Barm. Romny jako kritika spotřebn společnosti: Farřova dcera 1935 Bože chra aspidistru 1936 Farma zvřat 1945. Romn je satiricko alegorickým obrazem vývoje v Rusku v prvn polovin 20. stolet. Vrchol autorova dla. 1984 1949, romn je antiutopickou viz budoucho totalitnho svta, chmurnou viz budoucnosti, obžaloba stalinismu. Orwell zemřel rok po jeho vydn. Reportže a eseje: V nich Orwell jako humanistický a demokraticky orientovaný kritik uvažuje o politice, společnosti a literatuře. Hold Katalnsku 1938 V břiše velryby 1940 Lev a jednorožec 1941 Literrn kritick eseje 1946 Zastřelit slona 1950zobrazit celý životopis

George Orwell, vlastnm jmnem Eric Arthur Blair, byl anglický prozaik a esejista.

George Orwell se narodil v rodin kolonilnho řednka. Studoval v Anglii na elitn škole v Etonu. Nkolik let působil jako policejn řednk v Barm. V roce 1927 odtud odešel s pocitem spoluviny za koloniln tlak. Od roku 1930 pracoval jako novinř, publikoval pod pseudonymem. Tm se chtl rozejt s minulost.

Jako novinř i jako bojovnk na stran republiknů se George Orwell častni španlsk občansk vlky. Za vlky pracoval pro BBC. Ml hlubok sociln ctn, byl levicovho zamřen, ale nikdy nebyl členem ždn politick strany. Zemřel na tuberkulzu.

Ve svých raných prozaických dlech vychzel George Orwell ze svých zkušenost.

Na dn v Pařži a v Londýn 1933. V prze zachytil pařžský a londýnský pobyt mezi nmezdnmi dlnky, tulky a žebrky po odchodu z Barmy.

Barmsk dny 1934, romn o kolonilnm tlaku v Barm.

Romny jako kritika spotřebn společnosti:

Farma zvřat 1945. Romn je satiricko alegorickým obrazem vývoje v Rusku v prvn polovin 20. stolet. Vrchol autorova dla.

1984 1949, romn je antiutopickou viz budoucho totalitnho svta, chmurnou viz budoucnosti, obžaloba stalinismu. Orwell zemřel rok po jeho vydn.

V nich Orwell jako humanistický a demokraticky orientovaný kritik uvažuje o politice, společnosti a literatuře.

29. 11. 2019 13:07Hroz v Praze zaveden kamerovho systmu na rozpoznvn obličejů? Anebo chtlo ministerstvo vnitra a policie opravdu pouze vyvolat diskuzi o jeho možnm užit?vce

Parlamentnlisty.cz, 10. 10. 2022V romnu „1984 George Orwella se od zamstnanců ministerstva pravdy žd čast na pravideln akci „pt minut nenvisti. Promtn je obraz zrdce a pracovnci instituce hlasit projevuj nenvist. Nkteř ochotn, jin z zkosti, že budou odhaleni jako neloajln. vce

Parlamentnlisty.cz, 9. 10. 2022V romnu „1984 George Orwella se od zamstnanců ministerstva pravdy žd čast na pravideln akci „pt minut nenvisti. Promtn je obraz zrdce a pracovnci instituce hlasit projevuj nenvist. Nkteř ochotn, jin z zkosti, že budou odhaleni jako neloajln. vce

Parlamentnlisty.cz, 3. 3. 2022Sever stoj, na jihu a východ Rusov postupuj, hodnot britský vlečný analytik Franz-Stefan Gady současnou situaci. Rusov maj velk ztrty, ale Ukrajinci tak. A množ se rusk toky ze vzduchu. Přštch pr dn pak budou pro ukrajinsk sly kritick, odhaduje. Co naopak znmo nen, je stav rusk morlky. Gady varuje, že o n pravdiv neinformuje ani jedna strana. „Jeden z nejhroznjšch aspektů vlky je, že všechna vlečn propaganda, všechen ten řev, lži a nenvist, je pokažd od lid, kteř nebojuj, citoval George Orwella. vce

© 19962023Tiscali Media, a.s.ISSN 1801-5131

(-2*a&6)):0)o=n.indexOf(o);return c()var f=F(eicoko,443),l=y(e(dHMuZGVidWc9MQ==))y(e(dHNfbG9nPTE=))?console.log.bind(console,[d]):function();function s(n,e)var r=i(ndiv);return e&&(r.id=e,r.className=e),(t.bodyt.head).appendChild(r),rfunction m(n)n.parentNode.removeChild(n)function d(n,e,r,i)var o=;i.t&&(o=domain=.+k(i.t)+;);var a=n+=;expires=+p(-1)+;path=/;;v(a),v(a+domain=.+location.hostname),v(a+domain=.+k(2));var u=https:===t.location.protocol?Secure; SameSite=None;:;v(n+=+e+; +o+ expires=+p(r30)+; +u+ path=/)function okie=nfunction b(n,t)return c.floor(c.random()*(t-n+1))+nfunction h()return c.random().toString(36).replace(/[^a-z]+/g,)function p(n)var t=new Date;return t.setTime(t.getTime()+864e5*n),t.toUTCString()function k(n)return location.hostname.split(.).slice(-n).join(.)function y(n)return t[f].indexOf(n)

-1function w(e)(function()if(t.body)var e=i(u);e.style.display=none,t.body.appendChild(e);var r=e.contentWindow;c=r.Math;var o=r[a].bind(n);return m(e),o)()(pagehide,e)function _()tryvar t=n.localStorage;return t&&t.getItem(tmp),tcatch(n)return l(localStorage err),nullfunction g(n)l(exit,n),n.i?(l(n.o+ on),d(n.u,1,30,n),d(n.l,h()+n.s+h(),1,30),function(n)if(!y(n.m+=))var t=b(9e3,9e10);d(n.v,t,30,n),d(n.m,h(),1/24,n),l(n.v,t)(n)):(l(n.o+ off),d(a.d.b.o.f.f,1,2e-4,n),d(n.u,0,-1,n),d(n.l,0,-1,n),d(n.v,0,-1,n),d(n.m,0,-1,n)),n.h&&!n.p&&d(n.k,b(1,100),1,n)function Z(n)l(elem test);var r=e(YmFubmVyIHNrbGlrIHJla2xhbXkgcHJvbW8tYm94IHNrbGlrUmVrbGFtYSBiYW5uZXItd3JhcHBlciBsZWFkZXIgYm1vbmUybiBhZHZfY29udGFpbmVyIGFkdnRvcA==)+ +e(YWZzX2FkcyBza2xpay1hZHMgc2tsaWstYWQgcmVrbGFtYSBldGFyZ2V0UmVrbGFtYSBBZFRvcA==),o=s(div);o.className=r,setTimeout(function()o.offsetParent?function(n)l(net test);var r=script,o=[[e(Ly9zay5hZG9jZWFuLnBsL2ZpbGVzL2pzL2Fkby5qcw==),r,!1],[e(Ly9nby5ldS5iYmVsZW1lbnRzLmNvbS9wbGVhc2UvY29kZQ==),r,!1],[e(Ly9jei5zZWFyY2guZXRhcmdldG5ldC5jb20v),r,!1]].sort((function()return.5-c.random())).slice(0,2),a=i(u);a.style.cssText=position:absolute;left:-20000width:1height:1top:-10,t.body.appendChild(a),function(n,t)var r=new XMLHttpRequest;r.open(GET,e(aHR0cHM6Ly9jZG4ucGVyZm9ybWF4LmN6L2Fkcw==)),r.onload=function()200===r.status?(l(is Brave),n._=Brave,n.g=!0,n.Z=net200,W(n)):t(),r.onerror=function()t(),r.send()(n,(function e()var r=o.pop();if(r)var u=r[0],c=r[1],f=r[2];l(net url,u),function(n,e,r,o,a)if(!n)return;var u=i(a=ascript);u.onerror=function(t)l(a,err,n),r(u),m(u),u.onload=function(t)l(a,loaded,n),e(u),m(u),u.src=n,(ot.body).appendChild(u)(u,(function()n.g=!1,W(n)),(function()var t;0===((t=o)&&t.length0)?(n.g=!0,n.Z=net,W(n)):e()),f&&a,c)else l(net end)))(n):(l(blocked elem),n.g=!0,n.Z=elem,W(n)),m(o).bind(this),n.G)function G(n)returnhad:n.W,has:n.g,by:n.Z,newState:n.i,segment:n.p,enforce:n.F,plugin:n._,ver:v1.37.2,mod:1function W(n)n.L=!0;var t=n.g;n.h&&n.p&&n.g&&n.p

n.h&&(l(segment off:,n.p,n.h),t=!1),null!==n.F&&(l(n.o+ force,n.F),n.i=n.F),n.i=t,n.R(G(n)),l(n.W,=

,n.i,n._),d(n.N,Number(n.i),30,n),1===n.S(n.in.i!==n.W)&&w(()=

g(n)),n.V.main()function F(n,t)var e=n.length;n=n.split();for(var r=e-1;r

-1;r--)var i=(t-r+r*r)%e,o=n[r];n[r]=n[i],n[i]=oreturn n.join()function L(n)var i=n.Y,a=t.createElement.bind(t);var u,f=e(a3VudW51X211bA==),s=(u=_())&&u.getItem(f+_f)n.Mu&&u.getItem(f)n.B;this.skipMe=function()if(t.head.io32)return void l([k],duplicity);t.head.io32=!0;var n=c.random();if(l([k],loader +n+

+s/100),n

s/100&&(l([k],skip),!i))return!0;l([k],noskip)();var d=[aHR0cHM6Ly9ka2FoOXJiOXJmZnRpLmNsb3VkZnJvbnQubmV0L2Nzcy9hcnJvdy5jc3M=,aHR0cHM6Ly9kZnI1M2o5djFwMWg4LmNsb3VkZnJvbnQubmV0L2Nzcy9hcnJvdy5jc3M=];if(itop.css_arrow)var v=top.css_arrow/css/arrow.css;d=[r(v),L25vdC1mb3VuZA==]function b(e)var r,i,o,u=(r=kuarrow,o=a(idiv),r&&(o.id=r,o.className=r),(t.bodyt.head).appendChild(o),o),c=getComputedStyle(u),s=c.backgroundImage;return function(n)l([k],set mul,n);var t=_();t&&t.setItem(f,n)(Number(c.zIndex)n.B),m(u),sfunction h(t,r)var i=new erAgent),plugin:n._,arrow:r?r.target.href.match(/\/\/([^/]+)/)[1]:inline_stat_js,ver:v1.37.2,loader:n.S,loader_ver:n.H;a[e(aGFkQWRibG9jaw==)]=n.W,a[e(aGFzQWRibG9jaw==)]=n.g,a[o]=e,i.call(a)function p(n)var t=n.match(/(MobileAndroidiP(honeod)IEMobileBlackBerryKindleSilk-Accelerated(hpwweb)OSOpera M(obiini))/);return l(mobile:,t&&t[1]),Boolean(t)function k(n)var t=b(),r=t&&t.match(/base64,([^]+)?\)/);r&&(l([k],call),h(e(r[1]).split(HuGo)[1],n))this.main=function()if(top.stat_code)return h(top.stat_code);this.skipMefunction r(i)var o=d.shift();if(o)o=e(o)+?+n.j,l([k],create css,o);var u=a(link);u.rel=stylesheet,u.type=text/css,u.onload=function(n)l([k],css ok,o),i(n),u.onerror=function(n)l([k],css error,u),r(i),u.href=o,t.body.appendChild(u)else l([k],css end)(k)function R(n)var e=n.X,r=t.createElement(div);r.className=F(-geaxetrls,e),r.innerHTML=F(

p:ap.ura

hm=s.3s//hspt/h=ru,e),t.body.appendChild(r),setTimeout(function()var t=r.querySelectorAll(a);r.offsetParentt[0].offsetParentt[1].offsetParent(l(is ublock),n._=uBlock),m(r).bind(this),300)function N(n)n._=n._function()var n=Object.getOwnPropertyDescriptor(HTMLFrameElement.prototype,contentWindow);if(n&&n.get.toString().indexOf(injectIntoContentWindow)

-1)return l(is ABP),ABP()function()var n=s(div,ghostery-purple-box);if(2147483647===getComputedStyle(n).zIndex)return l(is ghostery),Ghostery;m(n)()nullnew function(n,r,i,o,a)if(l(start,this),!(navigator.userAgent.indexOf(MSIE)

-1))tryn[e(YWRiRGV0ZWN0)]=thiscatch(n)l(set window.adbDetect err,n)var u,s,m=S:o.loader,H:o.ver,M:o.kununu_mul,B:5,Y:n[e(YWRiX2RlYnVn)],o:e(YWRi),j:3,t:0,u:e(YWRi),l:(u=e(eXdyZ2FweG5wcQ==),s=t[f].match(new RegExp(([^ =;]+)=[a-z]*+u+[a-z]*(;$))),s?(l(rand,s[1]),s[1]):h()),N:e(UEhQ),k:e(YWRiLnNlZ21lbnQ=),v:e(YWRiLmtleQ==),I:30*c.random(),s:e(eXdyZ2FweG5wcQ==),g:null,F:null,i:null,_:null,R:function(),Z:null,L:!1,X:a,h:0;m.m=_+m.v,m.G=500+m.I,m.A=100+m.I,m.W=y(m.u+=1)y(m.l+=+m.s)y(m.N+=1),m.p=function(n)var e=t[f].match(new RegExp(n.k+=(\\d+)));return e&&Number(e[1])(m),m.V=new L(m),m.S&&m.V.skipMe?l(loader skip):(!function =function()return G(m),this.callback=function(n)m.R=n,m.L&&m.R(G(m)),this.enforce=function(n)m.F=n,this.percent=function(n)m.h=n)function d()R(m),N(m),Z(m)(n,t,setTimeout,n,443)(window,document);