George klč nvod kpřihlšen aaktivaci mobiln aplikace

Co je aplikace George Klč od Česk spořitelny

George klč instalace aodkazy ke stažen pro Android iiPhone

George klč nvod jak aplikaci aktivovat apoužvat

Povolte přstup kinformacm o vašem telefonu

Nastavte si ovřen otiskem prstu nebo obličeje Face ID

Kde najdu uživatelsk jmno pro George klč?

Přechod aplikace George klč na nový telefon

❓Kde zskm aktivačn kd pro George klč?

❓Mohu mt aplikaci George klč na vce telefonech?

❓Je povinn použvat aplikaci George klč?

❓Je možn George klč použvat, ikdyž nejsem online?

Co je aplikace George Klč od Česk spořitelny

George klč od Česk spořitelny je mobiln aplikace, kter zvyšuje bezpečnost vašich financ, kter mte uČesk spořitelny. Pomoc George klče se ovřujpřihlšen do internetovho bankovnictv George, převody, online platby kartou idalš akce.V praxi to tedy vypad tak, že třeba chcete kartou zaplatit na internetu. Před odeslnm penz vm ale na mobilu vyskoč oznmen (nebo si jen otevřete George klč) atuto platbu potvrdte zadnm PINu, neboovřenm biometrických dajů otiskem prstu nebo rozpoznnm obličeje (Face ID).

I kdyby se tak dejme tomu nkdo dostal kvaš platebn kart apokusil se sn zaplatit online, tak se mu to nepovede. Pro proveden platby je totiž ješt potřeba tuto transakci potvrdit prv přes aplikaci, kterou mte pouze na svm telefonu, plus by musel točnk znt vš PIN nebo by musel njak projt přes zabezpečen biometrickými daji (tedy otisk prstu nebo obličeje).

Cel ovřovn je tak mnohem rychlejš apohodlnjš než opisovn kdů zSMS. Ovřit otisk prstu nebo obličeje trv zhruba 2 sekundy, zatmco čekat na SMS apřepsat kd je rozhodn mnohem delš. Nen tak pro točnky tak složit odchytit SMS jako prolomit ochranu přes aplikaci.

Saplikac tak nemuste řešit třeba různ kdy pro komunikaci sinfolinkou.Aplikace ovřený hovor na infolinku rovnou zprostředkuje, avy jen řešte, co potřebujete.

Pokud tedy můžete, George klč rozhodn použvejte. Ikdyž jde o zmnu, tak uvidte, že jde o zmnu velmi vtanou.

AplikaciGeorge klč vyvj přmo Česk spořitelnaaje dostupn zdarma pro telefony soperačnmi systmy Android aiOS, tedy vpraxi jakýkoliv trošku modernjš chytrý telefon.George klč si sthnete přmo zGoogle Play (Android) nebo App Store (iPhone aiPad).Odkazy najdete přmo na webu Česk spořitelny, nebo využijte odkazů nže:

George klč pro Android stahujte zGoogle Play zde

George klč pro iPhone a iPad stahujte zApp Store zde

George klč pro Huawei stahujte z App Gallery zde

Aplikaci sthnete anainstalujete standardnm způsobem. George klč nezabere moc msta, ale itak doporučujeme pro stažen využt připojen kwi-fi, abyste nevypotřebovali zbytečn mobiln data. Samozřejm pokud mte data neomezen, wi-fi nepotřebujete.

Aktivace aplikace George klč je velmi snadn avzsad je potřeba řdit se instrukcemi. Itak se ale podvme, jak appku aktivovat, abyste j mohli použvat pro zvýšen bezpečnosti ipohodl uČesk spořitelny:

Aplikaci George klč sthnte na svůj telefon. Kdispozici ze zGoogle Play pro AndroidApp Store pro iOS.

Po spuštn aplikace kliknte na tlačtko „AKTIVOVAT, čmž spustte proces ovřen.

Aby aplikace fungovala sprvn, potřebuje o vašem zařzen vdt njak informace. Jde napřklad o informace, jestli telefon podporuje otisk prstu nebo Face ID. Povolte aplikaci přstup o informacch o vašem telefonu kliknutm na „POVOLIT

Zadejte sv uživatelsk jmno (stejn, jakým se přihlašujete do čtu internetovho bankovnictv George).

Kd zskte na pobočce nebo vlibovolnm bankomatu Česk spořitelny

Na telefon, který jste vyplnili ve smlouv, přijde přes SMS kd. Vyplte ho do aplikace

Zvolte 6mstný PIN (budete ho moci využvat kpotvrzen, nebo bude potřeba přišpatnm ovřen jinými způsoby) vdalšm kroku stejný PIN zadejte znovu

Tmto je aktivace hotova, ale můžete si nastavit ovřen otiskem prstu nebo rozpoznnm obličeje (Face ID). Podle zvolen metody pak vše potvrzujete biometrickými daji nebo zvoleným PIN kdem.

Nyn přes aplikaci potvrzujete platby, přihlšen do internetovho bankovnictv adalš akce. Na to, jak třeba přihlšen do internetovho bankovnictv vypad, se můžete podvat přmo voficilnm videu:

Jde o stejn jmno, jakým se přihlašujete do internetovho bankovnictv. Nemuste se tak brodit smlouvami ahledat sv klientsk čslo, ale zvolte si takov jmno, kter vm vyhovuje akter si dobře zapamatujete.

Může jt vzsad o libovolnou kombinaci psmen aznaků, ale zvolit si můžete ijmno ve formtu e-mailov adresy, který je pro potřeby přihlašovn do internetovho bankovnictv velmi pohodlný avzsad se nejde splst nebo toto jmno zapomenout. Samozřejm si můžete zvolit isv jmno, přezdvku nebo vzsad cokoliv dalšho, samozřejm plat, že toto uživatelsk jmno nesm nikdo dalš již mt. Proto je vhodn prv e-mailov adresa, protože ta je určit pouze vaše.

Pokud chcete George klč aktivovat na jinm zařzen, vzsad postupujete podle instrukc kprvn aktivaci, viz minulý nadpis.

Bhem procesu je potřeba ovřit nový telefon zaslnm bezplatn předvyplnn SMS, což je jen jeden krok vaktivaci na novm telefonu. SMS nijak nemte ajen ji odešlete přesn tak, jak je. Namsto tohoto odesln SMS můžete využt tak potvrzen přes již aktivovaný George klč na jinm telefonu.

Krom tohoto kroku je vše stejn jako vpřpad prvn aktivace avyužijete ho tedy napřklad, ikdyž přijdete o PIN kd nebo prost potřebujete aplikaci znovu zprovoznit. Potřeba je jen zskat aktivačn kd na pobočce nebo bankomatu Česk spořitelny.

Tmto způsobem můžete George klč aktivovat ina vce zařzen současn, ale nedoporučujeme to, protože by šlo o bezpečnostn riziko. Aplikaci mjte přstupnou pouze na jednom telefonu, pokud ktomu nemte opravdu velmi dobrý důvod (napřklad mte společný čet aplatby muste mt možnost potvrzovat ve vce lidech).

Aktivačn kd zskte na libovoln pobočce nebo ubankomatu Česk spořitelny. Ubankomatu je potřeba vložit kartu, zadat k n PIN jako přiklasickm výbru, apak si z menu vyždat aktivačn kd.

Ano, ale pokud k tomu nemte velmi dobrý důvod, nedoporučujeme to. Vždy by šlo o bezpečnostn riziko, kdy by točnk ml vce možnost, kter zařzen by mohl prolomit.

Nen, stle je možn využvat potvrzen opsnm kdu z SMS, ovšem jej použit je siln doporučovno hlavn z hlediska bezpečnosti. Potvrzovn čehokoliv přes SMS je dnes již velmi zastaral metoda, kterou točnci prolom pomrn snadno. Naopak ovřen otiskem prstu nebo rozpoznnm obličeje je pokročil metoda dvoufaktorovho ovřen.

Ano, je to možn. Upřihlšen nebo odesln platby vyberte možnost „Mm telefon bez připojen kinternetu. V samotn aplikaci George klč pak vyberte, co chcete potvrzovat ařiďte se instrukcemi. Bude potřeba zadat speciln vygenerovan kdy nebo ofocovat QR kdy z obrazovky.

Hello Bank! přihlšen do internet banking

My UniCreditBanking CZ online přihlšen do internet banky

Banka Creditas CZ přihlšen do internetovho bankovnictv

RB Klč nvod ke stažen aaktivaci mobiln aplikace

Hello Bank! přihlšen do internet banking

My UniCreditBanking CZ online přihlšen do internet banky

Banka Creditas CZ přihlšen do internetovho bankovnictv

RB Klč nvod ke stažen aaktivaci mobiln aplikace

ČSOB Smart klč nvod k instalaci iaktivaci mobiln aplikace

George Česk spořitelna přihlšen do internetovho bankovnictv

ČSOB internetbanking apřihlšen do online bankovnictv

KB Moje banka internetov bankovnictv přihlšen

MONETA Money Bank přihlšen do internetovho bankovnictv

Fio Banka internetbanking přihlšen na čet internet banky

George Česk spořitelna přihlšen do internetovho bankovnictv

Equa Bank CZ Internetbanking přihlšen do internetovho bankovnictv

mBank internetov bankovnictv CZ přihlšen na online čet

Co jsou to penze ajak je jejich funkce

Jak snadno naplnovat rodinný rozpočet na rok 2023

Predtorsk půjčovn: Nenaltnte podvodným poskytovatelům půjček

Sttn rozpočet 2023 kolik čin akdo ho schvaluje?

Potřebujete finančn nplast? Způsoby, jak rychle zskat penze

Jak efektivn spravovat osobn majetek?

© 2021-2023 Svtbank.cz, Všechna prva vyhrazena

Podmnky užvn a ochrana osobnch dajů